Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Separation and Elemental Composition of Tardigrades and Rotifers from Cryoconite in Svalbard
Název práce v češtině: Separace a prvkové složení želvušek a vířníků v kryokonitu na Svalbardu
Název v anglickém jazyce: Separation and Elemental Composition of Tardigrades and Rotifers from Cryoconite in Svalbard
Klíčová slova: ledovcové ekosystémy, Arktida, prvkové složení, ekologická stechiometrie, stabilní izotopy
Klíčová slova anglicky: glacial ecosystems, High Arctic, elemental composition, ecological stoichiometry, stable isotopes
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jakub Žárský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2017
Datum zadání: 15.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2019
Oponenti: Mgr. Marie Šabacká, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Daniel Vondrák, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce je zaměřena na oligotrofní prostředí kryokonitových jamek a jejich predátory želvušky a vířníky. Náplň práce spočívá v testování a validaci nové metody na separaci bezobratlých ze sedimentu. Dále pak ve zjištění hodnot C, N a P v sedimentu, v jemné frakci obsahující především potenciální potravu v podobě bakterií a v samotných vířnících a želvuškách. Hypoteticky předpokládáme různou prvkové a izotopové složení v závislosti na preferované potravě.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Cryoconite holes form an extremely oligotrophic habitat with the input of nutrients restricted to the atmospheric deposition, debris fall, melting and nutrient release inside the system. Because of this, biota inhabiting cryoconite holes must have various strategies to survive in these unfavourable conditions. The top predators in cryoconite are Tardigrada and Rotifera. The abundance of these animals varies on different glaciers, and the main factor influencing their distribution is likely to be the food web structure. Nevertheless, we cannot exclude many other influencing factors such as wind, flushing, sea spray, bird colonies and relations between various components inside the system. Rotifera are mainly bacterivorous and Tardigrada mainly feed on algae, which implies the possibility of different food composition as the mechanism for shaping these simple invertebrate communities.
We hypothesize that the elemental composition of Tardigrada and Rotifera will differ depending on the prevailing food source. Here we will collaborate with our colleagues from České Budějovice (Miloslav Deveter and colleagues) who agreed to share with us their data on feeding experiments using autofluorescent microspherules. The aim of this study is to evaluate a new method how to separate these animals from the sediment and to separately analyze different density and size fractions of the sediment. Evaluation of such method will bring a valuable tool for better understanding of elemental variability in different fractions of the sediment, representing rouhgly different trophic compartments of this simple aquatic ecosystem.
The samples of cryoconite from 4 glaciers in Billefjorden (Ebbabreen, Nordenskiöldbreen, Ferdinandbreen and Svenbreen) were collected in summer 2016 (July, August). Tardigrada and Rotifera wil be isolated by Nycodenz® density gradient using low speed centrifugation. Lyophilized samples will be analysed by CN Analyser for the quantification of carbon and nitrogen content. Phosphorus concentration in biomass (related to C) will be measured separately. Also other analyses in order to validate this new method will be provided as prokaryotic cell abundances and use of chitin-specific staining to control the effectivity of microfauna separation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK