Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Odlišné přístupy ve fyzioterapii u roztroušené sklerózy mozkomíšní
Název práce v češtině: Odlišné přístupy ve fyzioterapii u roztroušené sklerózy mozkomíšní
Název v anglickém jazyce: Different approaches in physiotherapy for multiple sclerosis
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství (12-REHA)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2017
Datum zadání: 15.11.2017
Datum a čas obhajoby: 11.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Oponenti: Mgr. Pavlína Zvelebilová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK