Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role lokálních aktérů v socio-ekonomickém rozvoji západočeského příhraničí
Název práce v češtině: Role lokálních aktérů v socio-ekonomickém rozvoji západočeského příhraničí
Název v anglickém jazyce: The role of local actors in socio-economic development of west Bohemia border
Klíčová slova: lokální rozvoj, periferie, venkov, institucionální hustota, obce
Klíčová slova anglicky: local development, periphery, countryside, institutional thickness, munucipalities
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Marek Komárek
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2019
Datum zadání: 08.11.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2020
Oponenti: Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
AMIN, A., THRIFT, A. (1994a): Living in the Global. In: Amin, A., Thrift, N. (ed.): Globalization, institutions and regional development in Europe. Oxford University Press, Oxford, str. 1–22.
AMIN, A., THRIFT, A. (1994b): Holding Down the Global. In: Amin, A., Thrift, N. (ed.): Globalization, institutions and regional development in Europe. Oxford University Press, Oxford, str. 257–260.
BLAŽEK, J., UHLÍŘ, D. (2011): Teorie regionálního rozvoje: nástin, kritika, implikace. Karolinum, Praha.
COULSON, A., FERRARIO, C. (2007): Institutional thickness: Local governance and economic development in Birmingham, England. International Journal of Urban and Regional Research, 31, 3, str. 591–615.
GRANOVETTER, M. (1973): The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, 78, str. 1360–1380.
JONES, A., CLARK, J. (2000): Of Vines and Policy Vignettes: Sectoral Evolution and Institutional Thickness in the Languedoc. Transaction of the Institute of British Geographers, 25, č. 3, str. 333–353.
RACO, M. (1998): Assessing „Institutional Thickness“ in the Local Context: A Comparison Cardiff and Sheffield. Evrironment and Planning A, 30, 6, str. 975–996.
VAJDOVÁ, Z., BERNARD, J., STACHOVÁ, J., ČERMÁK, D. (2010): Síť institucionálních aktérů rozvoje malého města. Sociologický časopis, 46, 2, str. 281–299.
ZUKAUSKAITE, E., TRIPPL, M, PLECHERO, M. (2017): Institutional Thickness Revisited. Economic Geography, 93, č. 4, str. 325–345.
Předběžná náplň práce
Práce se v teoretické části zabývá prohloubením chápání významu a role institucionální hustoty. V metodologické části práce budou diskutovány možnosti měření a hodnocení institucionální hustoty a argumentován výběr metod, ukazatelů a respodentů pro následný empirický výzkum v obcích na Karlovarsku. Na základě výsledků práce bude hodnocena kvalita institucionální hustoty v území a v obecnosti bude také nastíněn vztah institucionální hustoty a regionálního rozvoje. Během zpracování této práce (vzhledem k charakteru přípradové studie) bude kladen důraz na zohlednění specifičnosti sledovaného území.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK