Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Ošetřovatelská péče o pacienta s diabetes mellitus 1. typu.
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o pacienta s diabetes mellitus 1. typu.
Název v anglickém jazyce: Nursing care of the patient with type 1 diabetes mellitus.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Holubová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.12.2017
Datum zadání: 11.12.2017
Datum a čas obhajoby: 19.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:25.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2018
Oponenti: prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK