Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Zimní invaze ptáků v Evropě
Název práce v češtině: Zimní invaze ptáků v Evropě
Název v anglickém jazyce: Winter irruptions of birds in Europe
Klíčová slova: ptáci, invaze, populační dynamika, migrace
Klíčová slova anglicky: birds, irruptions, population dynamics, migration
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: RNDr. Radek Lučan, Ph.D.
Řešitel: Bc. Michal Souček - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2017
Datum zadání: 14.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2018
Oponenti: doc. RNDr. David Hořák, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je shrnout dosavadní znalosti o fenoménu zimních invazí ptáků v Evropě, se zvláštním zřetelem k území České republiky. Práce by měla obsahovat souhrn druhů, kterých se tento fenomén týká, souhrn teorií a faktů, které tento fenomén vysvětlují a shrnutí publikovaných dat o zimních invazích na území České republiky, resp. bývalého Československa.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim od the thesis is to review current knowledge about the phenomenon of winter irruptions of birds in Europe with a special regard to the area of the Czech Republic. It should include the list of species which perform such irruptions, summary of theories explaining this phenomenon and a review of published information on winter irruptions in the Czech Republic, resp. the former Czechoslovakia.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK