Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antokyany v listech rostlin: ochranná funkce a detekce spektrálními metodami
Název práce v češtině: Antokyany v listech rostlin: ochranná funkce a detekce spektrálními metodami
Název v anglickém jazyce: Anthocyanins in plant leaves: protective function and spectroscopic detection
Klíčová slova: antokyany, stresové faktory, stresové reakce u rostlin, spektrální metody, nedestruktivní metody detekce
Klíčová slova anglicky: Anthocyanins, stress factors, plant stress response, spectral methods, non-destructive detection
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jana Albrechtová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2017
Datum zadání: 14.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2018
Oponenti: doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Antokyany jsou ve vodě rozpustně vakuolární pigmenty zodpovědné za červené zbarvení rostlinných pletiv a mohou být indukovány jak biotickým stresem, tak abiotickým stresem, jako je například silná radiace záření, UV-B ozářenost, nízká teplota, sucho či poranění. Antokyany zároveň zajišťují rostlinám ochranu před fotoinhibičním stresem a nežádoucím stresem způsobeným UV-radiací a radiací ve viditelné oblasti. Antokyany jsou zároveň indikátory stárnutí listu a jejich detekce a kvantifikace poskytuje důležitou informaci o fyziologickém stavu vegetace.
V práci bude probrána ochranná funkce antokyanů u listů rostlin a dále bude pozornost věnována detekci antokyanů spektrálními metodami.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK