Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Určení hloubky výparové fronty v pískovcích a dalších porézních materiálech: využití jehel obalených uraninem
Název práce v češtině: Určení hloubky výparové fronty v pískovcích a dalších porézních materiálech: využití jehel obalených uraninem
Název v anglickém jazyce: Determination of the vaporization plane depth in sandstones and other porous materials: uranine-coated needles
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Weiss, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2017
Datum zadání: 14.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2019
Oponenti: Ing. arch. Jan Válek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Kvantitativní studium kapilárního transportu a výparu v pískovci
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK