Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Peptidy regulující příjem potravy a jejich lipidované analogy v možném využití pro léčbu obezity a kachexie
Název práce v češtině: Peptidy regulující příjem potravy a jejich lipidované analogy v možném využití pro léčbu obezity a kachexie
Název v anglickém jazyce: Peptides regulating food intake and their lipidized analogs for possible treatment of obesity and cachexia
Klíčová slova: Obezita, kachexie, příjem potravy, peptidy a lipidované analogy
Klíčová slova anglicky: Obesity, cachexia, food intake, peptides and lipidized analogs
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: RNDr. Lenka Maletínská, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2017
Datum zadání: 21.12.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2018
Oponenti: Ing. Petra Janovská, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je stručně popsat příčiny epidemie obezity, problémy s obezitou spojené a možnosti terapie, dále pak přehledně zpracovat současné poznatky o peptidech regulujících příjem potravy a nových analogách zejména na bázi lipopeptidů, včetně jejich možného použití při léčbě obezity nebo kachexie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis aims to describe epidemic of obesity and related problems, obesity therapy and recent knowledge of peptides involved in food intake regulation and their lipidized analogs, as well as their possible use in obesity and cachexia treatment.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK