Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Návrh marketingové komunikace prodejny APM Sport
Název práce v češtině: Návrh marketingové komunikace prodejny APM Sport
Název v anglickém jazyce: Proposal of marketing communication of APM Sport store
Klíčová slova: Zákazník, dotazování, komunikační mix, propagace, sportovní zboží
Klíčová slova anglicky: customer, polling, communication mix, promotion, sporting goods
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Ruda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2017
Datum zadání: 14.11.2017
Datum a čas obhajoby: 10.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, U20, H276, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2019
Oponenti: Mgr. Markéta Pecinová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je pomocí získaných dat zanalyzovat a zhodnotit současnou marketingovou komunikaci prodejny APM Sport a na základě získaných poznatků vytvořit návrh ke zlepšení nové marketingové komunikace prodejny. Pro zhodnocení marketingové komunikace byly použity metody kvalitativního výzkumu i kvantitativního výzkumu. Konkrétně rozhovor s pomocí návodu a analýza interních dokumentů. Následně doplněné o kvantitativní výzkum v podobě dotazování aktuálních a potenciálních zákazníků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal is to analyze and evaluate the current marketing comunication of the „APM Sport“ store, based on the acquired data and findings and propose a new improved marketing communication of the store. Methods of both qualitative and quantitative reseach have been employed to assess the marketing communication, specifically an interview with instuctions and analysis of internal documents. Later these methods were suplemented by quantitative research, namely polling of both actual and potential customers.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK