Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv kouření na hojivé procesy v dutině ústní
Název práce v češtině: Vliv kouření na hojivé procesy v dutině ústní
Název v anglickém jazyce: The Impact of Smoking on Healing Processes in Mouth
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-STOM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Hedvika Zámostná Wünschová, DiS.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2017
Datum zadání: 27.04.2018
Datum a čas obhajoby: 12.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2018
Oponenti: MUDr. Tomáš Hlaďo
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK