Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přírodní preparáty a přírodní kartáček miswak v péči o dutinu ústní u vysokoškolských studentů
Název práce v češtině: Přírodní preparáty a přírodní kartáček miswak v péči o dutinu ústní u vysokoškolských studentů
Název v anglickém jazyce: Natural Products and Natural Toothbrush Miswak in Oral Care of University Students
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-STOM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Hedvika Zámostná Wünschová, DiS.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2017
Datum zadání: 27.04.2018
Datum a čas obhajoby: 11.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2018
Oponenti: MUDr. Olga Jiroutová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK