Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Etiopatogeneze plakem podmíněných parodontopatií
Název práce v češtině: Etiopatogeneze plakem podmíněných parodontopatií
Název v anglickém jazyce: Ethiopathogenesis of Plaque Induced Periodontal Diseases.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-STOM)
Vedoucí / školitel: MUDr. Adel El - Lababidi, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2017
Datum zadání: 27.04.2018
Datum a čas obhajoby: 11.06.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2018
Oponenti: MUDr. Alena Hronová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK