Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Business plán stomatologické praxe
Název práce v češtině: Business plán stomatologické praxe
Název v anglickém jazyce: Stomatology Practice Business Plan
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Stomatologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-STOM)
Vedoucí / školitel: Ing. Jindra Ševčíková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2017
Datum zadání: 27.04.2018
Datum a čas obhajoby: 12.06.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2018
Oponenti: Mgr. Petra Křížová, DiS.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK