Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cirkulující nádorová DNA u pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem
Název práce v češtině: Cirkulující nádorová DNA u pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem
Název v anglickém jazyce: Circulating tumor DNA in advanced colorectal carcinoma patients
Klíčová slova: cirkulující nádorová DNA, ctDNA, pokročilý kolorektální karcinom, mCRC, marker
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Lucie Benešová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2017
Datum zadání: 13.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2018
Oponenti: RNDr. Martina Saláková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá nejnovějšími poznatky o mechanismu vzniku, uvolňování a funkce cirkulující nádorové DNA u pacientů s pokročilým kolorektálním karcinomem a dále jejím využitím při analýze nádorového genomu, monitorování dynamiky onemocnění a odpovědi či vzniku rezistence nádoru na cílenou biologickou léčbu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK