Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o pacientku po mastektomii
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o pacientku po mastektomii
Název v anglickém jazyce: Nursing care of a patient after mastectomy
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Holubová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2017
Datum zadání: 08.12.2017
Datum a čas obhajoby: 19.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2018
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2018
Oponenti: MUDr. Lucie Zárubová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK