Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha indolamin 2,3–dioxygenázy v progresi nádorů a její ovlivnění při terapii
Název práce v češtině: Úloha indolamin 2,3–dioxygenázy v progresi nádorů a její ovlivnění při terapii
Název v anglickém jazyce: The role of indoleamine 2,3–dioxygenase in tumor progression and it's therapeutic targeting
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milada Šírová, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Klára Hrabánková - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2017
Datum zadání: 04.01.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2018
Oponenti: Mgr. Vladimír Čermák, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Indolamin 2,3–dioxygenáza (IDO) je enzym fyziologicky exprimovaný u řady tkání a buněk, který se účastní katabolismu tryptofanu. Deplece tryptofanu a přítomnost kinureninu vede k anergii efektorových T buněk a indukci T regulačních buněk. Exprese IDO byla prokázána také u různých typů nádorových buněk. IDO je součástí procesu maligní transformace a suprese protinádorové imunitní odpovědi. Inhibice IDO může zvýšit efekt chemoterapie i moderních imunoterapeutických protokolů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK