Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Coding of stable and moving objects in the brain
Název práce v češtině: Kódování stabilních a pohyblivých objektů v mozku
Název v anglickém jazyce: Coding of stable and moving objects in the brain
Klíčová slova: mozek, neurony, objekty
Klíčová slova anglicky: brain, neurons, objects
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2017
Datum zadání: 12.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:16.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Oponenti: Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Jan Svoboda, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Cílem práce bude diskutovat poznatky o mozkové reprezentaci stacionárních a pohyblivých objektů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Aim of this thesis will be discussion of knowledge about brain coding of stationnary and moving objects.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK