Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Beta Source Tests of Semiconductor Detectors ITk for ATLAS Upgrade
Název práce v češtině: Testování křemíkových detektorů ITk beta zářičem pro experiment ATLAS Upgrade
Název v anglickém jazyce: Beta Source Tests of Semiconductor Detectors ITk for ATLAS Upgrade
Klíčová slova: Polovodičový detektor, křemíkový detektor, elektronika, beta testy
Klíčová slova anglicky: Semiconductor detector, silicon detector, electronics, beta tests
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.01.2018
Datum zadání: 17.01.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.04.2018
Datum a čas obhajoby: 11.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:07.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2019
Oponenti: Mgr. Daniel Scheirich, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod do problematiky
Přehled vlastností křemíkových detektorů a metody jejich testování
Měření vzorků stripových detektorů laserem nebo radioaktivním zdrojem
Analýza a interpretace naměřených dat
Seznam odborné literatury
G. Knoll: Radiation Detection and Measurement, John Wiley and Sons, 1995
G. Lutz: Semiconductor Radiation Detectors, Springer Berlin, 1999
http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html
Z. Doležal, učební texty k přednášce:
Polovodičové detektory v jaderné a subjaderné fyzice
http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~dolezal/teach/semicon/
P. Kodyš, učební texty k přednášce:
Software a zpracování dat ve fyzice částic II
(Zpracování dat z experimentů fyziky vysokých energií)
http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/kodys/works/uceni/prednaska/index_cz.html
Předběžná náplň práce
1)Základní seznámení se s principy detekce částic vysokých energií
2)Seznámení se s konstrukcí a funkcí pixelových a stripových křemíkových detektorů
3)Osvojení metod vyčítání mnohokanálových detektorů a jejich testování
4)Specifika při testování modulů
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK