Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Průtoková cytometrie pro in vitro testy chemosenzitivity a rezistence nádorů (CSRA)
Název práce v češtině: Průtoková cytometrie pro in vitro testy chemosenzitivity a rezistence nádorů (CSRA)
Název v anglickém jazyce: Tumor in vitro chemosensitivity and resistance assays (CSRA) using flow cytometry
Klíčová slova: test in vitro, chemosenzitivita, rezistence nádorů, CSRA, průtoková cytometrie, nádor, heterogenita nádoru, mikroevoluce, testování ex vivo, personalizovaná medicína, klinické testy
Klíčová slova anglicky: in vitro assay, chemosensitivity, tumor resistance, CSRA, flow cytometry, tumor, tumor heterogeneity, microevolution, ex vivo testing, personalized medicine, clinical trial
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Karel Drbal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2017
Datum zadání: 11.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:11.01.2019
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2019
Oponenti: Mgr. Jana Balounová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Testy chemosenzitivity a rezistence (CSRA) in vitro byly předmětem dlouholetých a opakujících se debat klinických odborníků. Vždy následovala fáze zpochybnění jejich významu a tak se dodnes v klinické praxi nepoužívají. Přitom jsou dnes chemoterapeutika indikovaná pro použití na základě randomizovaných klinických studií, ve kterých se nehodnotí každý pacient jako unikátní, ale pouze jako součást náhodného začlenění do příslušné kohorty. Víme, že každý nádor je unikátní pro každého pacienta jako výsledek dlouhodobého selekčního procesu v organismu, a vyžaduje proto velice specifické zacílení konkrétním chemoterapeutikem.
Právě přesné individuální testování citlivosti každého pacienta může velice dobře podpořit klinické rozhodování o léčbě na základě stávajících modalit a odstranit nedostatky současné protinádorové chemoterapie, například opakované používání chemoterapeutik ze stejné kategorie látek u jednoho pacienta. Existuje zde vysoká pravděpodobnost vzniku rezistentních klonů nádorových buněk. Ovšem i v případě kombinovaných terapií by rychlý in vitro test určil u každého pacienta individuální reakci jeho nádoru na možné alternativy léčby. Cílem této bakalářské práce je podání historického přehledu a následně i současných poznatků a možností provedení CSRA ve výzkumu i klinické praxi, které jsou založené hlavně na použití průtokové cytometrie (teprve v druhém sledu i mikroskopie) pro pevné nádory (teprve v druhém sledu i pro tekuté nádory-leukemie).
Doporučené zdroje:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19499583
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26734568
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21788567
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23213182

https://www.google.com/patents/US5736129
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK