Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Taxi service back-end
Název práce v češtině: Back-end k systému správy taxi služeb
Název v anglickém jazyce: Taxi service back-end
Klíčová slova: Taxi, Ruby on Rails, Web aplikace
Klíčová slova anglicky: Taxi, Ruby on Rails, Web application
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů (32-KDSS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Bureš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2017
Datum zadání: 10.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.11.2017
Datum a čas obhajoby: 27.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2019
Oponenti: RNDr. David Bednárek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této práce je vytvořit službu, která bude poskytovat API pro ostatní části systému - tvoření a správa objednávek, správa řidičů, dispečerů. Systém bude mít na starosti efektivní rozdělování objednávek mezi řidiče a jejich přerozdělování při různých situacích. Součásti této části práce je také nastavení vývojových procesů a nakonfigurování služeb potřebných pro vývoj (deploying, bug reporting, systém monitoring, zálohování).
Seznam odborné literatury
Ruby, http://guides.rubyonrails.org/, http://api.rubyonrails.org/
Ruby, http://ruby-doc.org/core-2.4.1/
Dokumentace testovacího frameworku http://rspec.info/documentation/
Docker, https://docs.docker.com/
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK