Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o pacienta s diagnózou Myasthenia gravis
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o pacienta s diagnózou Myasthenia gravis
Název v anglickém jazyce: Nursing care of the patient with diagnosis Myasthenia gravis
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Irena Chládková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2017
Datum zadání: 16.03.2018
Datum a čas obhajoby: 13.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2018
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK