Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zkušenosti a názory sester Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod na canisterapii.
Název práce v češtině: Zkušenosti a názory sester Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod na canisterapii.
Název v anglickém jazyce: Experience and attitude towards canistherapy in the nurses of Psychiatry hospital Havlickuv Brod.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2017
Datum zadání: 29.11.2017
Datum a čas obhajoby: 18.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2018
Oponenti: PhDr. Petra Pavlíková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK