Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoje laické veřejnosti k problematice dříve vyslovených přání
Název práce v češtině: Postoje laické veřejnosti k problematice dříve vyslovených přání
Název v anglickém jazyce: Attitudes of the public towards advence directives
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Heřmanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2018
Datum zadání: 02.11.2018
Datum a čas obhajoby: 26.06.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2019
Oponenti: Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK