Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mechanismy bakteriální perzistence a klinický význam
Název práce v češtině: Mechanismy bakteriální perzistence a klinický význam
Název v anglickém jazyce: Mechanisms of bacterial persistence and clinical significance
Klíčová slova: Perzistence, antibiotika, (p)ppGpp, bet-hedging, biofilm
Klíčová slova anglicky: Persistence, Antibiotics, (p)ppGpp, Bet-hedging, Biofilm
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: doc. MVDr. Oto Melter, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.11.2017
Datum zadání: 09.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2018
Oponenti: Mgr. Dominik Pinkas
 
 
 
Předběžná náplň práce
Perzistence je stochastický, nebo indukovaný fenomén, který vede k adaptaci bakteriální populace na přítomnost stresových faktorů. U bakteriálních patogenů jde o stav, kdy sporadické buňky bakteriální populace odolávají antibiotikům. Cílem bakalářské práce je shrnout molekulární mechanismy vzniku a průběhu perzistence u klinicky významných bakteriálních druhů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Persistence is a stochastic or induced phenomenon that leads to the adaptation of the bacterial population to the presence of stress factors. Persistence is a situation when sporadic cells of the bacterial population resist to antibiotics. The aim of the bachelor thesis is to summarize the molecular mechanisms of the origin and progression of persistence in clinically significant bacterial species.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK