Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Čím je motivován sociální pracovník
Název práce v češtině: Čím je motivován sociální pracovník
Název v anglickém jazyce: What motivates a social worker
Klíčová slova: sociální práce, motivace, dimenze člověka, spiritualita
Klíčová slova anglicky: social work, motivation, human dimension, spirituality
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2017
Datum zadání: 09.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.11.2017
Datum a čas obhajoby: 26.06.2018 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:21.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2018
Oponenti: Ing. Alois Křišťan, Th.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce na téma čím je motivovaný sociální pracovník, se zabývá zdroji motivace, které jsou obsaženy ve čtyřech dimenzích osoby sociálního pracovníka. Těmito dimenzemi jsou biologická, sociální, psychologická a spirituální. Každá dimenze je sestavena z několika oblastí a je prostoupena různými motivacemi k vykonávání sociální práce. V teoretické části se je podrobně snažím rozebrat a popsat. V praktické části se snažím najít podklady pro upevnění teoretických poznatků. V dotazníkovém šetření s otevřenými otázkami podrobuji výzkumu studenty VOŠ Jabok a ETF UK oboru pastorační a sociální práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis explores the motivation of a social worker and deals with the sources of such motivation which are contained in the four dimensions of the character of a social worker. The dimensions are biological, social, psychological, and spiritual. Each dimension is composed of several areas and is permeated by various types of motivation for social work performance. The theoretical part attempts to examine the dimensions and describe them in greater detail. The practical part strives to find basis for consolidation of the theoretical knowledge. Further, the questionnaire with open-ended questions inquires the students from the field of pastoral and social work of VOŠ Jabok and the ETF UK.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK