Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Rod Haemoproteus u pěvců: dynamika infekce na úrovni jedince
Název práce v češtině: Rod Haemoproteus u pěvců: dynamika infekce na úrovni jedince
Název v anglickém jazyce: Haemoproteus in passerines: infection dynamics at the individual level
Klíčová slova: Haemoproteus, ptáci, infekce, životní cyklus, hostitel, Ceratopogonidae, Hippoboscidae
Klíčová slova anglicky: Haemoproteus, birds, infection, life cycle, host, Ceratopogonidae, Hippoboscidae
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Milena Svobodová, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2017
Datum zadání: 08.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2018
Oponenti: doc. RNDr. David Hořák, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK