Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ženské tělo jako jazyk performance
Název práce v češtině: Ženské tělo jako jazyk performance
Název v anglickém jazyce: Female body as the Language of Performance
Klíčová slova: Performance|performativita|estetika|estetika performativity|divadlo|akční umění|současné umění
Klíčová slova anglicky: Performance|performative art|aesthetics|performative aesthetics|theater|live art|contemporary art
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra estetiky (21-KEST)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2017
Datum zadání: 08.11.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.11.2017
Datum a čas obhajoby: 20.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se bude zabývat specifičností použití ženského těla v umělecké performanci. K vysvětlení tohoto fenoménu chci použít fenomenologické teorie. Zbůsob využití ženského těla v umělecké performanci podložím příklady performancí Mariny Abramovic a Yoko Ono. Jejich tělo se v performanci používá jako specifický znak. Práce bude směřovat k tomu, že na základě přístupu fenomenologické filozofie a teorie umění a také jiných teoretických úvah o ženách a jejich sociálním postavení, konstituuje pojem ženskosti v kontextu současného umění.
Seznam odborné literatury
АБАЛАКОВА, Н.Б. Между субъектом и телом. Перформанс. Попытка определения жанра. Кто? Как? Для чего? TOTART: Русская рулетка, 1998.

BAKHTIN and the Contemporary Visual Arts by Miriam Jordan and Julian Jason Haladyn, University of Western Ontario, London [https://www.academia.edu/2320215/Bakh-tin_and_the_Contemporary_Visual_Arts].

DE BEAUVOIR, S.: Druhé pohlaví (české vyd. v překl. Josef Kostyhryz, Hana Uhlířová), Praha: Orbis. 412 s., 1967.

ČAPEK J., Mít tělo a být tělem : Analýza těla v Merleau-Pontyho Fenomenologii vnímání. In: Filosofický časopis 2011/7, str. 99-114.

GREBENÍČKOVÁ, R.: Tělo a tělesnost v novověkém myšlení, Praha, prostor 1997 (1. vyd.).

GROSENIČKOVÁ, U.: Ženy v umění 20. a 21. století. Praha. 2004

ETAVARD, M.: Ženské tabu v současném umění. Společenský a umělecký kontext ženskosti v díle současných umělkyň. Brno. Dizertační práce. Masarykova univerzita. Fakulta pedago-gická. Vedoucí práce Radek HORÁČEK, 2011.

HOGENOVÁ, A.: Kvalita života a tělesnost. Praha: Karolinum, 2002.

PATOČKA, J.: Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha: Oikoymenh, 1995.

PATOČKA, J. Přirozený svět jako filosofický problém. Praha: Československý spisovatel, 1992.

PELCOVÁ, J. Problém tělesnosti a intersubjektivity u Merleau-Pontyho a jejich význam pro porozumění fenoménu výchovy. PAIDEIA: PHILOSOPHICAL E-JOURNAL OF CHARLES UNIVERSITY. Issue/Volume/Year: 3–4/VI/2009. ISSN 1214-8725.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK