Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Teoretický popis sloučeniny EuRu2P2
Název práce v češtině: Teoretický popis sloučeniny EuRu2P2
Název v anglickém jazyce: Theoretical description of EuRu2P2 compound
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Práce podle pokynů školitele. Požaduje se elementární znalost LINUXU nebo alespon zájem o operační systém LINUX.
Seznam odborné literatury
Časopisecké publikace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK