Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Protinádorové pôsobenie mezenchymálnych kmeňových buniek
Název práce v jazyce práce (slovenština): Protinádorové pôsobenie mezenchymálnych kmeňových buniek
Název práce v češtině: Protinádorové působení mezenchymálních kmenových buněk
Název v anglickém jazyce: Anti-tumor activity of mesenchymal stem cells
Klíčová slova: mezenchymálne kmeňové bunky, nádory, inhibícia, regenerácia, terapie
Klíčová slova anglicky: mesenchymal stem cells, tumor, inhibition, regeneration, therapy
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2017
Datum zadání: 08.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:08.01.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:08.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2018
Oponenti: RNDr. Marie Indrová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK