Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sprouty 2 v raném vývoji se zaměřením na kraniofaciální oblast a vývoj končetin
Název práce v češtině: Sprouty 2 v raném vývoji se zaměřením na kraniofaciální oblast a vývoj končetin
Název v anglickém jazyce: Sprouty 2 in the early development with focus on the craniofacial area and development of limbs
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mária Hovořáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2017
Datum zadání: 29.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:08.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:09.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2019
Oponenti: doc. RNDr. Marcela Buchtová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Sprouty (Spry) proteiny jsou zapojeny v negativní regulaci FGF dráhy. Ztráta Spry2 u myší má za následek vývojové abnormality v kraniofaciální oblasti, jako například abnormality tvaru lebky či rozštěpy patra. Dále tito jedinci vykazují abnormality v oblasti postkraniálního skeletu, jako například zkrácené dlouhé kosti, opožděná maturace růstových plotének a postnatální růstová retardace. V rámci diplomového projektu se budu zabývat expresí Spry2 a Sonic hedgehog (Shh) genů v oblasti čelistí a končetinových pupenů u myších embryí v průběhu raných stádií vývoje s využitím metody in situ hybridizace. Práce bude zaměřena na srovnání oblastí exprese těchto genů s cílem determinovat jejich vzájemný vztah a posoudit úlohu Spry2 v raném vývoji. Efekt Spry2 bude dále hodnocen s využitím Spry2 knock-outovaných myší, u kterých na základě chybějící exprese Spry2 vznikají výše uvedené anomálie a které jsou k dispozici na pracovišti školitele. Budou využity metody sledování buněčné populace exprimující Shh, tzv Cre-loxP.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK