Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Trabekula jako viscerální element přední části hlavy obratlovců
Název práce v češtině: Trabekula jako viscerální element přední části hlavy obratlovců
Název v anglickém jazyce: Trabecula cranii: viscerocranial element of the new vertebrate head
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Agáta Horáčková - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2017
Datum zadání: 08.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:12.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2019
Oponenti: Mgr. Martin Minařík, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Srovnávací analýza vývoje hlavové trabekuly v kontextu předústního střeva pomocí histologických a molekulárních technik.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK