Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Evoluční a embryonální vývoj prechordální části hlavy
Název práce v češtině: Evoluční a embryonální vývoj prechordální části hlavy
Název v anglickém jazyce: Evolutionary and embryonic formation of the prechordal part of vertebrate head
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2017
Datum zadání: 08.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:06.01.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2020
Oponenti: RNDr. Mária Hovořáková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Srovnávací analýza vývoje tzv. prechordální destičky pomocí histologických a molekulárních technik.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK