Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Embryonální vývoj úst bazálních paprskoploutvých ryb
Název práce v češtině: Embryonální vývoj úst bazálních paprskoploutvých ryb
Název v anglickém jazyce: Primary mouth formation in basal fishes
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2017
Datum zadání: 08.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:12.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2019
Oponenti: Mgr. Radek Šindelka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Srovnávací analýza vývoje primárních úst pomocí histologických a molekulárních technik.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK