Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ekologie lišejníků ve vztahu s funkční diverzitou a velikostí genomu
Název práce v češtině: Ekologie lišejníků ve vztahu s funkční diverzitou a velikostí genomu
Název v anglickém jazyce: Lichen ecology in the relationship to functional diversity and genome size
Klíčová slova: funkční znaky, lišejníky, mykobiont, velikost genomu
Klíčová slova anglicky: functional traits, lichens, mycobiont, genome size
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Malíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2017
Datum zadání: 08.12.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:16.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2018
Oponenti: RNDr. Zdeněk Palice, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Anatomické, morfologické a chemické znaky lišejníků často souvisí s jejich ekologií a rozšířením. Funkční znaky a jejich diverzita jsou u lichenizovaných hub aktuálně studovaným tématem, které skýtá veliký potenciál pro nové objevy. Zcela novým přístupem v lichenologii a částečně i v mykologii je hledání závislostí mezi funkčními znaky a velikostí genomu, jejíž manipulací může organismus adaptivně reagovat na dané podmínky prostředí. Na druhou stranu může být veliký genom také překážkou v rychlém rozmnožování a šíření druhu.
Bakalářská práce si klade za cíl shrnout nejdůležitější trendy funkčních znaků ve vztahu k ekologii lišejníků a shromáždit zatím dostupné informace o velikostech genomů mykobiontů a fotobiontů lichenizovaných hub. Součástí bude i excerpce studií zabývajících se vztahem mezi ekologií, velikostí genomu a funkčními znaky vřeckovýtrusých hub. Zmíněny budou i metody používané ke zjišťování velikosti genomu u houbových organismů a jejich výhody a nevýhody.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK