Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Ionizující záření a jeho vliv na kvalitu životního prostředí člověka: Radon jako rizikový faktor pro lidské zdraví v ČR
Název práce v češtině: Ionizující záření a jeho vliv na kvalitu životního prostředí člověka: Radon jako rizikový faktor pro lidské zdraví v ČR
Název v anglickém jazyce: Ionizing radiation and its influence on quality of human environment: Radon as a risk factor for health in the Czech Republic
Klíčová slova: radon, radonové riziko, karcinom plic, životní prostředí člověka, zdraví, ionizující záření.
Klíčová slova anglicky: radon, radon risk, lung cancer, human environment, health, ionizing radiation.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jana Šiftová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2017
Datum zadání: 07.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:18.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2018
Oponenti: MUDr. Helena Kazmarová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK