Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spatial aspects of retail development in Russia during the transformation period and the latest trends
Název práce v češtině: Prostorové aspekty vývoje maloobchodu v Rusku v transformačním období a jeho nejnovější trendy
Název v anglickém jazyce: Spatial aspects of retail development in Russia during the transformation period and the latest trends
Klíčová slova: maloobchod; maloobchodní řetězce; Rusko; trendy
Klíčová slova anglicky: retail; retail chains; Russia; trends
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jana Šiftová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.11.2017
Datum zadání: 07.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Oponenti: Mgr. Petr Bartošek
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat rozvojem maloobchodu v Rusku během transformačního období, vstupem zahraničních řetězců na Ruský trh, aktivitou ruských maloobchodních řetězců a také nejnovějšími trendy, zejména v oblasti prostorové koncentrace a dekoncentrace řetězců.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will deal with the development of retail in Russia during the transformation period, the entry of foreign chains into the Russian market, the activity of Russian retail chains, the latest trends, especially in the area of spatial concentration and deconcentration of chains.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK