Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vodivosť molekulárnych elektronických spojov: Friedelove pravidlo
Název práce v češtině: Vodivosť molekulárnych elektronických spojov: Friedelove pravidlo
Název v anglickém jazyce: Conductance of molecular junctions via Friedel's rule
Klíčová slova: kvantum vodivosti, molekulární elektronika
Klíčová slova anglicky: conductance quantum, molecular electronics
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: Ing. Richard Korytár, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Metodika:
- numerický výpočet nábojovej hustoty v molekulách pripojených na dve kovové elektródy
- analýza nábojovej hustoty
- interpretácia dát a ich súvisu s vodivosťou molekuly

Fyzikálny problém:
Oligoacény sú najužšie pásy z grafénu. Cieľom bakalárskej práce bude študovať závislosť ich vodivosti na ich dĺžke.
Hoci je elektrická vodivosť kvantového charakteru, vďaka Friedelovemu pravidlu bude výpočet založený na klasickej veličine - elektrickom náboji v rovnováhe.
Znalosti kvantovej teórie nie sú potrebné. Skúsenosti s programovaním alebo numerickými výpočtami sú vítané.
Seznam odborné literatury
C. Cuevas, E. Scheer, Molecular Electronics: An Introduction to Theory and Experiment (2010)

T. Yelin, R. Korytár, N. Sukenik, R. Vardimon, B. Kumar, C. Nuckolls, F. Evers, O. Tal, Conductance saturation in highly conductive molecular junctions,
Nature Materials, doi:10.1038/nmat4552 (2016)
Předběžná náplň práce
Molekulárna elektronika študuje vodivosť elektrických spojov, ktoré sú tvorené molekulami. Pretože takéto obvody majú nanoskopické rozmery, kvantové javy zohrávajú kľúčovú úlohu. V istých prípadoch je možné spočítať vodivosť cez tzv. Friedelovho pravidla len pomocou roznovážneho náboja molekulárneho spoju. Obsahom tejto bakalárskej práce bude analýza nábojovej hustoty v molekulárnych spojoch a jej dosah na vodivosť molekuly.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK