Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jaderné hmotnosti - analýza nejnovějších experimentálních hodnot
Název práce v češtině: Jaderné hmotnosti - analýza nejnovějších experimentálních hodnot
Název v anglickém jazyce: Nuclear masses - analysis of the latest experimental values
Klíčová slova: jaderné hmotnosti, AME2016
Klíčová slova anglicky: nuclear masses, AME2016
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: projekt
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavel Stránský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.05.2018
Datum zadání: 14.05.2018
Zásady pro vypracování
Přesná měření hmotností atomových jader jsou jedna z klíčových veličin pro jadernou fyziku, a zejména pro jadernou astrofyziku. Bez nich nelze porozumět jaderným procesům uvnitř hvězd a rozdělení relativních četností izotopů ve vesmíru. K dnešnímu dni jsou změřeny hmotnosti více než 2000 izotopů, které byly publikovány v souhrnné tabulce "The 2016 Atomic Mass Evaluation" (data jsou rovněž dostupná online).

Řešitelka projektu se seznámí s uvedeným kompilátem jaderných hmotností. Pomocí publikovaných dat určí parametry nejčastěji používaného fenomenologického modelu jaderných hmotností, tzv. Bethe-Weizsäckerovy hmotnostní formule, a analyzuje odchylky teoretických předpovědí od experimentálních hmotností. Ověří také platnost a přesnost Garvey-Kelsonových relací.
Seznam odborné literatury
Tabulka jaderných hmotností AME2016:
W.J. Huang, G. Audi, Meng Wang, F.G. Kondev, S. Naimi, Xing Xu, "The AME2016 atomic mass evaluation (I). Evaluation of input data; and adjustment procedures", Chinese Physics C 41, 030002 (2017).
Meng Wang, G. Audi, F.G. Kondev, W.J. Huang, S. Naimi, Xing Xu, "The AME2016 atomic mass evaluation (II). Tables, graphs and references", Chinese Physics C 41, 030003 (20170.
Online data:
https://www-nds.iaea.org/amdc/

Další odborná literatura:
J. Mendoza-Temis, I. Morales, J. Barea, A. Frank, J.G. Hirsch, J.C. López Vieyra, P. Van Isacker, V. Velázquez, "Testing the predictive power of nuclear mass models", Nuclear Physics A 812, 28 (2008).
W.D. Myers, W.J. Swiatecki, "Nuclear masses and deformations", Nuclear Physics 81, 1 (1966).
P. Möller, J.R. Nix, W.D. Myers, W.J. Swiatecki, "Nuclear ground-state masses and deformations", Atomic Data and Nuclear Data Tables 59, 185 (1995).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Precise values of the masses of atomic nuclei are crucial for nuclear astrophysics. They are important for understanding the stellar processes and relative abundances of the elements in the Universe. Up to this day, the masses of more than 2000 isotopes have been measured and have been summarized in "The 2016 Atomic Mass Evaluation". The goal of this project is to get familiar with this table and provide fits to existing theoretical nuclear mass formulae.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK