Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Edukační materiál pro pacienty s nově založenou derivací moči podle Brickera
Název práce v češtině: Edukační materiál pro pacienty s nově založenou derivací moči podle Brickera
Název v anglickém jazyce: Education for patients with new urinary Bricker derivation
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Bakusová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2017
Datum zadání: 10.04.2018
Datum a čas obhajoby: 25.06.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2018
Oponenti: Mgr. Sandra Dvořáková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK