Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti využití jógových cvičení ve sportovní střelbě
Název práce v češtině: Možnosti využití jógových cvičení ve sportovní střelbě
Název v anglickém jazyce: Possibilities of using yoga exercises in sport shooting
Klíčová slova: jóga, stres, sportovní střelectví
Klíčová slova anglicky: yoga, stress, sport shooting
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.11.2017
Datum zadání: 03.11.2017
Datum a čas obhajoby: 17.06.2020 11:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, P8, E3 -224, Posluchárna TVL
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2020
Oponenti: Ivan Hermel
 
 
 
Konzultanti: Luboš Opelka
PhDr. Kamil Kotlík, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je posouzení a potvrzení potřebnosti vlivu systému jógy na výkon sportovního střelce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work is to assess and confirm the need for the influence of the yoga system on the performance of a sports shooter.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK