Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zneužívání návykových látek u adolescentů
Název práce v češtině: Zneužívání návykových látek u adolescentů
Název v anglickém jazyce: Substance use and abuse in adolescents
Klíčová slova: Cigarety, marihuana, alkohol, mladiství, závislost, prevence
Klíčová slova anglicky: Cigarettes, marijuana, alcohol, adolescents, addiction, prevention
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.11.2017
Datum zadání: 03.11.2017
Datum a čas obhajoby: 27.05.2019 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R209, 209, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK