Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příčiny kriminality mládeže v ČR a zachycení její dynamiky ve statistikách
Název práce v češtině: Příčiny kriminality mládeže v ČR a zachycení její dynamiky ve statistikách
Název v anglickém jazyce: The CASE of juvenilie deliquency in the CR and monitoring of its dynamics in statistics
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Cejp, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.06.2005
Datum zadání: 13.06.2005
Datum a čas obhajoby: 28.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2006
Oponenti: PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK