Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aplikace Trivers-Willardovy hypotézy u lidi
Název práce v češtině: Aplikace Trivers-Willardovy hypotézy u lidi
Název v anglickém jazyce: The application of Trivers-Willard hypothesis in humans
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Vedoucí / školitel: RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.11.2017
Datum zadání: 18.01.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2019
Oponenti: Mgr. Radim Kuba
 
 
 
Předběžná náplň práce
Příčiny změn pohlavního indexu jsou u savců velmi dobře prostudovanou kapitolou reprodukční biologie. Existuje množství prací a hypotéz zabývajících se otázkou, jak mohou jednotliví živočichové manipulovat s poměrem pohlaví svého potomstva. Příčiny, které ovlivňují pohlavní index, se rozdělují na ultimátní a proximátní. Ultimátní příčiny jsou vysvětlovány evolučními mechanismy a jednou z nejcitovanějších hypotéz je Trivers-Willardova hypotéza. Cílem této balakálřské práce bude předložit ucelený literární přehled aplikace Trivers-Willardovy hypotézy u lidi. V úvodu se práce zaměří na definici Trivers-Willardovy hypotézy a užívání pojmu "mother in good condition". Hlavní náplní práce bude shromáždit vědecké studie prezentující změny pohlavníhu indexu u lidí a zasadit je do kontextu s Trivers-Willardovou hypotézou.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK