Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odozva hadrónového kalorimetra ATLAS/Tilecal
Název práce v jazyce práce (slovenština): Odozva hadrónového kalorimetra ATLAS/Tilecal
Název práce v češtině: Odezva hadronového kalorimetru ATLAS/Tilecal
Název v anglickém jazyce: Response of the ATLAS Tile Calorimeter
Klíčová slova: ATLAS, CERN, Tilecal, kalorimeter, odozva
Klíčová slova anglicky: ATLAS, CERN, Tilecal, calorimeter, response
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Tomáš Davídek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2017
Datum zadání: 03.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.11.2017
Datum a čas obhajoby: 25.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2019
Oponenti: Mgr. Jana Faltová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Michaela Mlynáriková
Zásady pro vypracování
Student se stručně seznámí s hadronovým kalorimetrem Tilecal, který je součástí experimentu ATLAS v evropské laboratoři CERN. Pro další fáze tohoto experimentu se vyvíjí a testuje mj. nová elektronika pro tento kalorimetr. V roce 2016 a 2017 proběhly testy modulů hadronového kalorimetru ve svazcích částic s definovanou hybností, které se stále analyzují. Cílem práce je seznámit se se základy zpracování experimentálních dat a vyhodnotit vybranou charakteristiku signálu z těchto dat, případně porovnat výsledky získané pomocí současné a nové elektroniky.
Seznam odborné literatury
Přednáška Software a zpracování dat ve fyzice částic I (http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~davidek/vyuka/comphep_1.pdf)
http://root.cern.ch
http://atlas.web.cern.ch/Atlas/SUB_DETECTORS/TILE/
Předběžná náplň práce
Experiment ATLAS v evropské laboratoři CERN je největším současným experimentem ve fyzice částic, kalorimetr Tilecal je jeho součástí. Student se při práci seznámí se základy zpracování dat, což jistě využije v případné další práci ve fyzice částic.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The ATLAS experiment at CERN (Geneva, Switzerland) is the largest experiment in the particle physics nowadays. The Tile Calorimeter is its part. The student will learn the basics of data processing in particle physics; these skills he/she can certainly exploit in any other work in particle physics.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK