Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza paralelizovatelnosti programů na základě jejich bytecode
Název práce v češtině: Analýza paralelizovatelnosti programů na základě jejich bytecode
Název v anglickém jazyce: Parallelizability analysis based on bytecode
Klíčová slova: paralelizmus; testování závislostí; automatická paralelizace; inlinování funkcí; rozpoznávání konstruktů
Klíčová slova anglicky: parallelism; dependence testing; automatic parallelization; function inlining; construct recognition
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. David Bednárek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.11.2017
Datum zadání: 02.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.11.2017
Datum a čas obhajoby: 26.01.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.11.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:02.11.2017
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2018
Zásady pro vypracování
K určení paralelně proveditelných operací je známá řada algoritmů určených do různých fází překladače. Jejich použití vždy vyžaduje vhodnou implementaci ostatních, zejména analytických, částí překladače, což představuje větší objem prací než samotná podpora paralelizace. Řešením může být využití existujících překladačů produkujících kód pro virtuální stroje.

Cílem práce je především detailně prozkoumat nejvýznamnější dokumentované formy kódů pro abstraktní stroje, zejména Java Bytecode a Microsoft CIL, posoudit jejich použitelnost pro algoritmy používané při automatické paralelizaci, případně tyto algoritmy vhodným způsobem upravit.

Předpokládaným výsledkem práce je implementace vybraných algoritmů do systému, který doplní předložený kód dopočtenými informacemi potřebnými pro generování paralelního kódu, případně pilotní implementace takového generátoru.
Seznam odborné literatury
Aho, Lam, Sethi, Ullman. Compilers. Principles, Techniques, and Tools (2nd Edition). Prentice Hall, 2001. ISBN 978-0321486813.

Muchnick.�Advanced Compiler Design and Implementation. Morgan Kaufmann, 1997. ISBN 978-1558603202.

Allen, Kennedy.�Optimizing Compilers for Modern Architectures. Morgan Kaufmann, 2001. ISBN 978-1558602861.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK