Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti fyzioterapie u pacientů s refluxní chorobou jícnu
Název práce v češtině: Možnosti fyzioterapie u pacientů s refluxní chorobou jícnu
Název v anglickém jazyce: The possibilities of physical therapy in patients with gastroesophageal reflux disease
Klíčová slova: refluxní choroba jícnu, dolní jícnový svěrač, bránice, viscerální terapie, fyzioterapie, rehabilitace
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: Mgr. Kateřina Kodríková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2017
Datum zadání: 15.04.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.06.2019
Datum a čas obhajoby: 21.05.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:23.04.2019
Do kdy má student odevzdat:23.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2019
Oponenti: Mgr. Lucie Pešková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou refluxní choroby jícnu a jejím možným ovlivněním fyzioterapeutickými intervencemi. Refluxní choroba jícnu je dle Montrealského konsenzu definována jako stav, který vzniká při refluxu obsahu žaludku do jícnu a způsobuje rušivé symptomy a/nebo komplikace. Se svou prevalencí, v Evropě se pohybuje od 8,8 % do 25,9 %, patří mezi nejběžnější onemocnění gastrointestinálního traktu. Vzhledem k její souvislosti s životním stylem ji můžeme zařadit mezi civilizační choroby. Cílem teoretické části této práce je seznámit čtenáře s tímto onemocněním, jeho etiopatogenezí, symptomatologií, možností diagnostiky a léčby. Hlavním výstupem teoretické části je přehled možností fyzioterapie u pacientů s refluxní chorobou jícnu. Praktickou část bakalářské práce tvoří kazuistiky dvou pacientů s diagnostikovanou refluxní chorobou jícnu, které obsahují vstupní kineziologický rozbor, popis terapie využité u pacienta a výstupní kineziologický rozbor.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK