Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fenomén Airbnb jako determinant proměn prostorových vzorců cestovního ruchu v Praze ve srovnání s Vídní a Berlínem
Název práce v češtině: Fenomén Airbnb jako determinant proměn prostorových vzorců cestovního ruchu v Praze ve srovnání s Vídní a Berlínem
Název v anglickém jazyce: Airbnb phenomenon as a determinant of changes of spatial patterns of tourism in Prague compared to Vienna and Berlin
Klíčová slova: Airbnb, Praha, cestovní ruch, sdílená ekonomika, kolaborativní ekonomika
Klíčová slova anglicky: Airbnb, Prague, tourism, sharing economy, collaborative economy
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: Mgr. Veronika Marianovská
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2018
Datum zadání: 19.12.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2019
Oponenti: RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je srovnání Airbnb ve vybraných městech středoevropského prostoru (Praha, Berlín, Vídeň) s důrazem na proměnu prostorových vzorců CR a míru komercializace (multihostitelé). V práci bude využito zejména kvantitativních metod výzkumu s využitím sekundárních dat o rozmístění a druhu Airbnb v Praze, Vídni a Berlíně.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK