Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika deratizace v ČR
Název práce v češtině: Problematika deratizace v ČR
Název v anglickém jazyce: Deratization in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2017
Datum zadání: 19.06.2018
Datum a čas obhajoby: 04.09.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2019
Oponenti: doc. RNDr. Pavel Rödl, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK