Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Koncentrace CO2 a mikroklima v domácnostech
Název práce v češtině: Koncentrace CO2 a mikroklima v domácnostech
Název v anglickém jazyce: CO2 concentration and microclimate in households
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.11.2017
Datum zadání: 22.05.2018
Datum a čas obhajoby: 12.06.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2019
Oponenti: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK