Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Same, but different? A comparison of the integration experiences of refugees and guest worker migrants in Germany
Název práce v češtině: Stejné, ale jiné? Srovnání integrační zkušenosti uprchlíků a gastarbeiterů v Německu
Název v anglickém jazyce: Same, but different? A comparison of the integration experiences of refugees and guest worker migrants in Germany
Klíčová slova: migrace uprchlíků, integrace pracovního trhu, etnická segregace, investice do lidského kapitálu, německé imigrační dějiny, gastarbeiteři
Klíčová slova anglicky: refugee migration, labor market integration, ethnic segregation, human capital investment, German immigration history, guest workers
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra ruských a východoevropských studií (23-KRVS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lucia Najšlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2017
Datum zadání: 30.10.2017
Datum a čas obhajoby: 18.06.2018 09:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2081, 2081, Jinonice - místn. č. 2081
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2018
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc.
  PhDr. Michal Dimitrov, Ph.D.
 
 
Kontrola URKUND:
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK